• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Готуємось до нового 2017-2018 н.р.

МОН підготувало та направило в органи управління освіти обласних державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти і загальноосвітні навчальні заклади лист щодо структури 2017/2018 навчального року та навчальних планів.

Переглянути його можна за цим посиланням.


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту початкової освіти.

Документом визначено:

  • мету та принципи організації освітнього процесу у початковій школі;
  • загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей;
  • державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, поданих через мету, загальні цілі, уміння і загальні очікувані результати навчання за освітніми галузями;
  • співвідношення між освітніми галузями і гранично допустимим навантаження, що подано в Базовому навчальному плані.

Цим проектом передбачено впровадження нового змісту освіти, який ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Формування знань, умінь, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують у майбутньому здатність особистості успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

Для громадського обговорення пропонується також проект типових навчальних планів, розроблених на основі зазначеного вище Базового навчального плану.


Наказом МОН України затверджено:

план заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня на 2017-2018 рр.;
орієнтовний перелік засобів навчання в початковій школі.

Відповідно до рішення колегії МОН України від 22.06.2017 №5/3-2 підготовлено наказ МОН України від 11.07.2017 № 995 “Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказом передбачено, що ЗНЗ за бажанням можуть викладати інтегрований курс “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ” у 2017/2018 навчальному році.

Тексти програм інтегрованого курсу “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ”, що були винесені на громадське обговорення, розміщені на офіційному сайті МОН України в розділі “Загальна середня освіта”, “Громадське обговорення програм 10-11-х класів”:

Відповідно до змісту наказу МОН України від 11.07.2017 № 1003 “Про затвердження Плану проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у II півріччі 2017 року” інформуємо:

планом проведення засідань колегії МОН України передбачено, що 17.08.2017 відбудеться розгляд питання “Про навчальні програми для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів”.

Після розгляду і схвалення вищезазначених програм колегією МОН України буде підготовлено й оприлюдено наказ МОН України, який затверджуватиме навчальні програми для 10-11 класів ЗНЗ, у тому числі – програму(и) інтегрованого курсу “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ”, за якою ЗНЗ можуть працювати у 2017/2018 навчальному році (за бажанням).


Внесено зміни до наказів МОН України:

  • від 27.08.2010 № 834 (із змінами) “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня”;
  • від 10.06.2011 № 572 (із змінами) “Про Типові навчальні плани початкової школи”;
  • від 03.04.2012 № 409 (із змінами) “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та особливостей нових Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Наказ МОН України №635 від 24.04.2017 “Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”.Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi